跳到主要內容區

Tiếng Việt (Vietnamese)

Năm 2019,  NTSU đã thành lập Trung tâm tiếng Hoa với đội ngũ giáo viên chất lượng cao , thiết bị dạy học hiện đại cùng với việc cung cấp chương trình học hoàn chỉnh . Chương trình đào tạo Tiếng Hoa của Trung tâm có cơ cấu lớp với số lượng sinh viên ít, đồng thời căn cứ vào trình độ khác nhau của sinh viên nước ngoài để sắp xếp chương trình học phù hợp nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong môi trường học ngôn ngữ tối ưu.

Chương trình giảng dạy có sẵn đồng thời hướng đến sáng tạo, đa dạng hóa, nội dung chương trình giảng dạy phù hợp với đặc điểm từng học viên, cơ chế lớp với số lượng sinh viên ít, sử dụng giáo trình phong phú sinh động giúp sinh viên ngoài thực hiện mục tiêu chính là học tập Tiếng Hoa , học sinh sinh viên còncos thể hiểu thêm về tình hình kinh tế văn hóa Đài Loan, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và trình độ tiếng Hoa.